DEPUTAATSCHAP VOOR ISRAËL

Het Deputaatschap voor Israël zet zich in voor het Joodse volk. In Israël, en ook in Oost-Europa.
Op deze website vertellen wij meer over onze drijfveren, werkzaamheden en historie.


In verband met het bijzondere feit van het 70-jarig bestaan van de staat Israël heeft deputaat ds. J.B. Zippro een preek geschreven, met als thema “Israël, het van God gegeven land”. Dit naar aanleiding van Ezechiël 37:25.
Deze preek is zeer geschikt als leespreek in de gemeente of voor persoonlijk gebruik. U kunt de preek hier downloaden.

Zie voor actuele info en aankondiging van onze activiteiten: Nieuws of Agenda,
bijvoorbeeld stadswandelingen in Middelburg op D.V. 17 of 24 oktober

Ga voor het bestellen van Israëlproducten naar www.israelproducten.nl

Agenda »

za 19 oktober - GG Gouda - Thema "Waar zijn de tien stammen?"

Het werk dat wij namens u mogen doen, is afhankelijk van giften van gemeenten en particulieren. Wilt u het Joodse volk metterdaad ondersteunen? U kunt dit doen door hieronder uw gegevens in te vullen.

 

U kunt ook een bijdrage overmaken op IBAN NL10INGB0000338952.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!

Drie grote Joodse feesten.jpg

Nieuwe uitgave: Drie grote Joodse feesten

Pesach, Shavoeot, Soekot in relatie tot Pasen, Pinksteren, Loofhuttenfeest

Christenen kunnen veel leren van de Joodse feesten, zowel van Pesach, Shavoeot, als van Soekot. De Bijbel spreekt op veel plaatsen over de grote feesten. En de christelijke feestdagen staan direct in relatie met de Joodse feesten. In dit boek trekt de auteur lijnen van Pesach naar Pasen, van het Wekenfeest of Shavoeet naar Pinksteren, en van Soekot naar het Loofhuttenfeest.

Auteur: Ds. W. Silfhout
button-Israel-op-school

www.onderwijsenisrael.nl 
> voor leerlingen en leerkrachten!