DEPUTAATSCHAP VOOR ISRAËL

Samenstelling deputaatschap

 

 • Ds. A. Schot, voorzitter

 • Ds. A.P. Baaijens, 2e voorzitter

 • Ds. D. de Wit, secretaris

 • J. van Wingerden, penningmeester

 • M. de Geus

 • Ds. P.D. den Haan

 • L. Joosse

 • Ds. C. van Ruitenburg

 • Ds. M.H. Schot

 • J. Seip

 • Ds. J.B. Zippro

Plaats in de gemeenten

Tijdens de vergadering van de Generale Synode van 2007 -2008 kwam het werk onder Israël uitgebreid aan de orde. Uit de bespreking bleek een brede, positieve betrokkenheid bij het werk. De preses van de synode, ds. J.J. van Eckeveld, sloot de bespreking af met de gedenkwaardige woorden: “het werk onder Israël heeft onder ons een plaats gekregen. De tijd van de vervangingstheologie is voorbij” . Wie had dat 20 of 25 jaar geleden kunnen denken?

 

Hoe nu verder?

Het deputaatschap stelt zich ten doel om het bestaande werk in een rustig tempo uit te bouwen, zoveel de middelen dat toelaten. Daarbij ligt de focus op gemeentevorming, het geven van onderwijs in de Gereformeerde leer aan voorgangers en ambtsdragers en het verlenen van diaconale hulp. Daarnaast blijft dat deel van het mandaat dat spreekt van de opdracht om liefde te wekken voor Israël en antisemitisme te bestrijden,  van groot belang.

Deputaten anno 2004 Samenstelling deputaatschap anno 2004
Deputaten anno 2008 Samenstelling deputaatschap met notuliste mevr. H. de Wit-Westerhuis anno 2008
Deputaatschap mei 2019

Samenstelling deputaatschap eind 2019