DEPUTAATSCHAP VOOR ISRAËL
 • Tijd: 10.00-13.30 uur (inloop 9.15 uur)
 • Deelname aan de vrouwenochtend is gratis, inclusief (Israëlische) lunch.
 • Tijdens de ochtend is er een collecte, o.a. ter bestrijding van de kosten van de verzorging. We hopen dat de collecte, evenals vorige jaren, opnieuw kostendekkend is.
 • Vooraf, in de pauze en na afloop: verkoop van Israëlproducten / en -boeken

Het programma van de Israëlochtend ziet er als volgt uit:

 • 09.15 uur: Inloop met koffie
 • 10.00 uur: Opening
 • 10.20 uur: Inleiding door de Messiasbelijdende mevr. Eti Zadok,
  vrouw van de voorganger van de gemeente Grace and Truth (Kanot, Israël)
 • 11.00 uur: Collectezang
 • 11.30 uur: Plenaire bespreking
 • 12.15 uur: Sluiting
 • 12.30 uur: Lunch
 • Plaats:
  Ger. Gem. Woerden (Oudelandseweg 51)
 • Datum:
  29 mei 2018
 • Aanvang:
  10:00 uur (inloop 09.15 uur)