DEPUTAATSCHAP VOOR ISRAËL

Het werk van het Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten is nog jong.  Naar aanleiding van het rapport van een onderzoekscommissie van de generale Synode van 1992 werd in 1993 de sectie Israël ingesteld die onder het Deputaatschap voor de Zending viel. Enkele jaren daarna bleek reeds dat het werk onder Israël te zeer een eigen karakter had om goed onder het Deputaatschap van de Zending te kunnen functioneren. Daarom werd bij de zitting van de Generale Synode van september 1995 het zelfstandige Deputaatschap voor Israël ingesteld.

In de afgelopen bijna 20 jaar is er veel gebeurd. Opmerkelijk is het hoe snel het Israëlwerk onder ons ingang heeft gevonden. Tijdens de Synode zitting van 2006 merkte de preses ds. J.J. van Eckeveld op dat de werk onder Israël een vaste plaats in de gemeenten gekregen heeft en dat de vervangingsleer voorbij is.

De  brede steun blijkt onder meer uit de collecten die in vrijwel alle gemeenten gehouden worden. De jaarlijkse studie- en Israëldagen worden door steeds meer mensen bezocht.

Ongetwijfeld heeft het feit dat het werk onder Israël een duidelijke Bijbelse basis heeft en bovendien door vele van de onder ons gerespecteerde vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie hartelijke aangeprezen werd, daarbij een doorslaggevende rol gespeeld.

Maar ook in de uitvoer van het werk is het nodige gebeurd. In 1998 kon een eerste algemeen secretaris benoemd worden. Begin 2000 werd hij opgevolgd door de huidige functionaris.

In 2004 kon een medewerker voor Israël benoemd worden en van 2005 tot 2010 werkte Iz. van Rijssel voor het deputaatschap in Oekraïne.

In Israël wordt samengewerkt met een groepje 'reformed pastors' (gereformeerd denkende voorgangers). Daarnaast zijn er diverse diaconale projecten.

In Oekraïne wordt sinds 2010 vooral gewerkt met e-learning om voorgangers en ambtsdragers te vormen in de Gereformeerde leer. Daarnaast wordt er diaconale steun gegeven, bijvoorbeeld door steun aan de gaarkeukens van de Joods-Christelijke gemeente Beit Emed in Zhytomir.

Voor beide werkterreinen geldt dat er veel open deuren zijn om het Evangelie van vrije genade te verspreiden. Ook dat mag opgemerkt worden.

Het lectuurwerk van het deputaatschap is een belangrijk onderdeel van het werk. In de afgelopen jaren werden duizenden Bijbels en goede gereformeerde boeken in de Russische en Hebreeuwse taal onder Joden verspreid. Verschillende vertaalprojecten werden ter hand genomen, zoals de vertaling van het commentaar van Matthew Henry op het Johannes Evangelie. Na verschijnen van dit commentaar in 2012 is begonnen met de vertaling van het commentaar op de Psalmen.

Tenslotte wordt er op het thuisfront aandacht voor het werk gevraagd, bijvoorbeeld via de Israëlbode die vijf maal per jaar verschijnt. Ook wordt er voorlichting gegeven op gemeente-avonden en op scholen. Het wekken van liefde voor Israël en het bestrijden van antisemitisme is een belangrijk onderdeel van de taak van het deputaatschap. Speciaal voor het onderwijs is een interessante website ontworpen: www.onderwijsenisrael.nl

Kortom: opgemerkt mag worden dat het werk een plaats heeft gekregen in de gemeenten en dat het werk onder het Joodse volk goede voortgang mag hebben. Graag vertellen wij over dit werk in gemeenten, op verenigingen en scholen. Daarbij maken we gebruik van actuele PowerPoint presentaties. Voor aanvragen, mail naar: info@boardforisrael.nl