DEPUTAATSCHAP VOOR ISRAËL

We mogen terugzien op een heel goede Israëlvrouwenochtend op dinsdag 29 mei jl. We hebben kunnen luisteren naar een aangrijpend openingswoord van ds. Zondag, naar prachtige Hebreeuwse liederen door het projectkoor en een waardevolle inleiding van mevrouw Ety Zadok. De goede en ontspannen sfeer is menigeen opgevallen. Hartelijk dank aan alle ruim 700 dames uit het hele land die aanwezig waren. Om een ieder op zo’n morgen op tijd van een natje en droogje te voorzien is een uitdaging. Het liep op zich goed maar er zijn twee zaken waarvoor we uw aandacht vragen:

  • De aanvangstijd van 09.30 uur bleek voor velen moeilijk haalbaar te zijn, vooral vanwege het drukke verkeer. Een volgende Israëlvrouwenochtend, bij leven en welzijn, hopen we daarom weer om 10.00 te beginnen.
  • Helaas is door een fout bij de cateraar veel te weinig Shoarma vlees geleverd. Hoewel er snel nog extra is aangevoerd, hebben nogal wat dames geen broodje kunnen nuttigen. Dat betreuren wij en wij willen graag een aanbod doen om hier enigszins een tegemoetkoming voor de geven. Dat betreft het volgende:

Wij hopen op D.v. 4 oktober in de Laurenskerk in Rotterdam een Israëlzangavond te beleggen ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan van de staat Israël. Aan deze avond werken mee Pieter Heijkoop, Mariëlle Heidekamp, een jongerenkoor en mogelijk ook ons vrouwenprojectkoor. Medewerking wordt verder verleend door SGP-kamerlid Kees van der Staaij, ds. A. Schot, ds. K. Hoefnagel en een afvaardiging van de Joodse gemeenschap in  Nederland.  De entreeprijs voor deze avond is € 6,50 (voorinschrijving via onze website: € 4,-). Een ieder die het broodje Shoarma heeft gemist nodigen we uit om deze avond kosteloos bij te wonen èn desgewenst een introducé mee te nemen.

Wanneer u hiervoor in aanmerking wilt komen, kunt u zich via onderstaand formulier aanmelden. We hopen dat veel dames die een deel van de lunch moesten missen, hiervan gebruik zullen maken. Hartelijk welkom!

Graag tot ziens, D.v. op 4 oktober (gewijzigde datum) en op de Israëlvrouwenochtend 2019.

[compensatie_vrouwenochtend]