DEPUTAATSCHAP VOOR ISRAËL

Graag willen we u, als deelnemers aan de Leergang Israël en de Bijbel te Veenendaal, vragen om onderstaande enquête in te vullen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!