DEPUTAATSCHAP VOOR ISRAËL
 • D.v. dinsdag 29 mei
 • Tijd: 09.30-13.30 uur (inloop 09.00 uur)
 • Thema: Messiasbelijdende Joden in Israël
 • Locatie: Ger. Gem. Woerden
 • Deelname is gratis
 • Inclusief Israëlische lunch
 • Tijdens de ochtend is er een collecte, o.a. ter bestrijding van de kosten van de verzorging. We hopen dat de collecte, evenals vorige jaren, opnieuw kostendekkend is.
 • Vooraf, in de pauze en na afloop: verkoop van Israëlproducten / en -boeken

Het programma van de Israëlochtend is als volgt:

 • 09.00: inloop met koffie
 • 09.30 uur: opening
 • Bijdrage Israëlprojectkoor
 • Presentatie Hebreeuwse liederenbundel + CD
 • Inleiding door de Messiasbelijdende mevrouw Eti Zadok
 • Bijdrage door ds. David Zadok, voorganger van de Messiasbelijdende gemeente Grace and Truth (Kanoth, Israël)
 • Collectezang
 • Pauze
 • Plenaire bespreking
 • Sluiting
 • Lunch (omstreeks 12.30 uur)

In verband met de catering etc. is het nodig om u hieronder aan te melden. Als u met meerdere personen per vrouwenvereniging komt, vragen wij de contactpersoon om het aantal personen op te geven.