DEPUTAATSCHAP VOOR ISRAËL
 • D.V. dinsdag 21 mei 2019
 • Thema: Pro-life beweging Oekraïne
 • Locatie: Ger. Gem. Tricht-Geldermalsen (Laan van Leeuwenstein 10)
 • Deelname is gratis
 • Kinderen kunnen naar de crèche gebracht worden

Het programma van de Israëlochtend is als volgt:

 • 09.15: inloop met koffie/thee
 • 10.00 uur: opening
 • Mevr. Natasha Margulis hoopt te spreken over haar werk voor de pro-life organisatie Mission to Ukraine.
  Ook de directrice van deze instantie, mevr. Ira Venglovska, hoopt voor ons te spreken.
 • Muzikale bijdrage door Natasha Margulis en Mariëlle Heidekamp
 • Bijdrage door ds. Arcadiy Margulis (voorganger Joods-christelijke gemeente Zhitomir, Oekraïne)
 • Plenaire bespreking
 • Sluiting
 • Lunch (omstreeks 12.30 uur)
 • Vooraf, in de pauze en na afloop: verkoop van Israëlproducten / en -boeken
 • Tijdens de ochtend is er een collecte, o.a. ter bestrijding van de kosten van de verzorging. 
  We hopen dat de collecte, evenals vorige jaren, opnieuw kostendekkend is.

  In verband met de catering etc. is het nodig om u hieronder aan te melden. Als u met meerdere personen per vrouwenvereniging komt, vragen wij de betreffende contactpersoon om het aantal personen op te geven.