DEPUTAATSCHAP VOOR ISRAËL

Op zaterdagmorgen 4 januari 2020 is de Kringloop Oude Molen in Opheusden onder veel belangstelling officieel geopend!

Dhr. E. van Engelenhoven, die als eerste het woord voerde bij de opening, wees op het belang van het werk van zending, evangelisatie en onder het Joodse volk. Hij bedankte iedereen die de kringloop De Oude Molen mogelijk hebben gemaakt.

Daarna sprak dhr. P. Eikelboom, directeur ZGG, zijn waardering uit voor het vele werk dat verricht is en overhandigde twee cadeaus voor de winkel. Daarbij gaf hij aan de burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe, dhr. A.J. Kottelberg, een zaag waarmee de openingsceremonie verricht kon worden: het openzagen van een “jungle” dat als barricade opgesteld stond voor de deur. Hiermee werd een verwijzing gemaakt naar het zendingswerk dat o.a. in de tropische gebieden wordt gedaan.

De kringloop De Oude Molen is een initiatief van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente van Opheusden. De opbrengst komt geheel ten goede aan de Zending Gereformeerde Gemeente, Evangelisatie Gereformeerde Gemeente en het Deputaatschap voor Israël.

Een prachtig initiatief!

Kringloop De Oude Molen, Kerklaan 2a, 4043 ME Opheusden.

Voor meer informatie en de openingstijden, klik hier