DEPUTAATSCHAP VOOR ISRAËL

De Cursus Godsdienst Onderwijs en het Deputaatschap voor Israël organiseren opnieuw een 'Leergang Israël en de Bijbel', ditmaal in het kerkgebouw van de Ger. Gem. te Lisse ('Salemkerk', Tulpenstraat 35). Aan deze Leergang Israël en de Bijbel werken docenten mee die betrokken zijn bij het werk onder het Joodse volk.

Deze boeiende oriëntatiecursus is bedoeld voor ieder die zich betrokken weet bij het Joodse volk. Het doel is om gemeenteleden toe te rusten vooral met betrekking tot de Bijbelse plaats van het Joodse volk in het heilshandelen van God. Over de plaats van Israël en de vraag hoe onze houding ten opzichte van het volk en de staat Israël moet zijn, is veel discussie. In de cursus wordt geprobeerd Bijbelse antwoorden te zoeken. De lessen worden gegeven door diverse docenten die betrokken zijn bij het werk onder het Joodse volk.

De onderwerpen die bij deze cursus aan de orde komen zijn:

 • Geschiedenis van het Joodse volk
 • Joodse rituelen en Judaïsme
 • De plaats van Israël in het Nieuwe Testament
 • De vervangingsleer getoetst
 • Messiasverwachting in het Oude Testament en de Joodse godsdienst
 • Onze houding ten opzichte van Israël
 • Oudtestamentische profetiën en Israël
 • Onze opdracht ten opzicht van Israël

De data voor de cursus zijn:

 • 8 en 29 oktober 2020
 • 19 november 2020
 • 3 en 17 december 2020
 • 14 en 28 januari 2021
 • 11 februari 2021

De docenten zijn:

 • J.J. de Jong
 • Ds. M.H. Schot
 • Ds. A.P. Baaijens
 • Ds. C.J. Meeuse
 • Ds. A. Schot
 • J. Seip
 • Ds. W. Silfhout
 • Ds. P.D. den Haan

Het cursusgeld bedraagt: € 180,-

Klik hier voor het volledige programma. Via de website van de CGO kunt u zich voor deze Leergang aanmelden.