DEPUTAATSCHAP VOOR ISRAËL

De Cursus Godsdienst Onderwijs en het Deputaatschap voor Israël organiseren in het najaar 2018 opnieuw een 'Leergang Israël en de Bijbel', ditmaal in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Zoetermeer (Zwaardslootseweg 44). Aan deze Leergang werken docenten mee die betrokken zijn bij het werk onder het Joodse volk.
 

Deze boeiende oriëntatiecursus is bedoeld voor ieder die zich betrokken weet bij het Joodse volk. Het doel is om gemeenteleden toe te rusten vooral met betrekking tot de Bijbelse plaats van het Joodse volk in het heilshandelen van God. Over de plaats van Israël en de vraag hoe onze houding ten opzichte van het volk en de staat Israël moet zijn, is veel discussie. Tijdens de cursus wordt geprobeerd Bijbelse antwoorden te zoeken.

De onderwerpen die bij deze cursus aan de orde komen zijn:

 • Geschiedenis van het Joodse volk
 • De plaats van Israël in het Nieuwe Testament
 • Judaïsme en Joodse feesten
 • Messiasverwachting in het Oude Testament en de Joodse godsdienst
 • De vervangingsleer getoetst
 • Onze houding ten opzichte van Israël en antisemitisme
 • Oudtestamentische profetieën en Israël
 • Onze opdracht ten opzichte van Israël en vragenuur

De data zijn (donderdag):

 • 13 en 27 september
 • 18 oktober
 • 8 en 22 november
 • 6 en 20 december
 • 17 januari

De docenten zijn:

 • Ds. A.P. Baaijens
 • J.J. de Jong
 • K. Karels
 • Ds. C.J. Meeuse
 • Ds. A. Schot
 • J. Seip
 • Ds. W. Silfhout
 • Ds. D. de Wit

Het cursusgeld bedraagt: € 150,- p.p.

U kunt zich aanmelden via de website van de CGO.