DEPUTAATSCHAP VOOR ISRAËL

De Cursus Godsdienst Onderwijs en het Deputaatschap voor Israël organiseren in het najaar 2019 opnieuw een 'Leergang Israël en de Bijbel', ditmaal in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Dordrecht (Mauritsweg 286). Aan deze Leergang werken docenten mee die betrokken zijn bij het werk onder het Joodse volk.
 

Deze boeiende oriëntatiecursus is bedoeld voor ieder die zich betrokken weet bij het Joodse volk. Het doel is om gemeenteleden toe te rusten vooral met betrekking tot de Bijbelse plaats van het Joodse volk in het heilshandelen van God. Over de plaats van Israël en de vraag hoe onze houding ten opzichte van het volk en de staat Israël moet zijn, is veel discussie. Tijdens de cursus wordt geprobeerd Bijbelse antwoorden te zoeken.

De onderwerpen die bij deze cursus aan de orde komen zijn:

 • Geschiedenis van het Joodse volk
 • De vervangingsleer getoetst
 • Oudtestamentische profetieën en Israël
 • Onze houding ten opzichte van Israël en antisemitisme
 • Joodse rituelen en Judaïsme
 • De plaats van Israël in het Nieuwe Testament
 • Messiasverwachting in het Oude Testament en de Joodse godsdienst
 • Onze opdracht ten opzichte van Israël en vragenuur

De data zijn D.V.:

 • Di. 24 september '19
 • Di. 8 en 29 oktober
 • Di. 19 november
 • Wo. 18 december
 • Wo. 15 januari '20
 • Di. 28 januari

De docenten zijn:

 • J.J. de Jong
 • K. Karels
 • Ds. C.J. Meeuse
 • Ds. A. Schot
 • J. Seip
 • Ds. W. Silfhout
 • Ds. D. de Wit
 • Ds. J.B. Zippro

Het cursusgeld bedraagt: € 150,- p.p. 

Het rooster voor de cursus kunt u hier vinden.
U kunt zich aanmelden via de website van de CGO.