De Cursus Godsdienst Onderwijs en het Deputaatschap voor Israël organiseren in 
het najaar van 2018 opnieuw een verdiepingscursus 'Israël en de Bijbel', ditmaal in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Middelharnis (Landbouwweg 2). 
Aan deze cursus werken enkele docenten mee die ook aan
de 'Leergang Israël en de Bijbel' een bijdrage leveren.
 

Deze interesante verdiepingscursus is bedoeld voor ieder die zich betrokken weet bij het Joodse volk en speciaal voor degenen die eerder een 'Leergang Israël en de Bijbel' in Apeldoorn, Goes, Gouda, , Middelharnis, Nunspeet, Rijssen of Zeist volgden. Het doel is om gemeenteleden toe te rusten vooral met betrekking tot de Bijbelse plaats van het Joodse volk in het heilshandelen van God. Over de plaats van Israël en de vraag hoe onze houding ten opzichte van het volk en de staat Israël moet zijn, is veel discussie. In de cursus wordt geprobeerd Bijbelse antwoorden te zoeken.

De onderwerpen die bij deze cursus aan de orde komen zijn:

 • Geschiedenis van het Joodse volk,
  diepteboring: 'Jeruzalem, een lastige steen'
 • Het Jodendom, de Joodse wereld
 • Jodendom en Christendom
 • Joodse feesten en rituelen
 • De Messiasverwachting in het Joodse volk

Cursusdata:

 • Donderdag 20 september
 • Vrijdag 5 oktober
 • Donderdag 25 oktober
 • Donderdag 15 november
 • Donderdag 29 november

De lessen worden gegeven door diverse docenten die betrokken zijn bij het werk onder het Joodse volk:

 • J.J. de Jong
 • Ds. C.J. Meeuse
 • Ds. A. Schot
 • Ds. W. Silfhout
 • Dr. B. Wallet

Het cursusgeld bedraagt: € 105,-

U kunt zich aanmelden via de website van de CGO.