DEPUTAATSCHAP VOOR ISRAËL

De Cursus Godsdienst Onderwijs en het Deputaatschap voor Israël organiseren in 
het voorjaar van 2018 opnieuw een verdiepingscursus 'Israël en de Bijbel', ditmaal in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Zeist (Bergweg 26). 
Aan deze cursus werken enkele docenten mee die ook aan
de 'Leergang Israël en de Bijbel' een bijdrage leveren.
 

Deze interesante verdiepingscursus is bedoeld voor ieder die zich betrokken weet bij het Joodse volk en speciaal voor degenen die eerder een 'Leergang Israël en de Bijbel' in Apeldoorn, Goes, Gouda, Rijssen of Zeist volgden. Het doel is om gemeenteleden toe te rusten vooral met betrekking tot de Bijbelse plaats van het Joodse volk in het heilshandelen van God. Over de plaats van Israël en de vraag hoe onze houding ten opzichte van het volk en de staat Israël moet zijn, is veel discussie. In de cursus wordt geprobeerd Bijbelse antwoorden te zoeken.

De onderwerpen die bij deze cursus aan de orde komen zijn:

 • Geschiedenis van het Joodse volk,
  diepteboring: 'Jeruzalem, een lastige steen'
 • Joodse feesten en rituelen
 • De Messiasverwachting in het Joodse volk
 • Het Jodendom, de Joodse wereld
 • Jodendom en Christendom

Cursusdata (donderdag):

 • 15 februari
 • 8 maart
 • 22 maart
 • 12 april
 • 26 april

De lessen worden gegeven door diverse docenten die betrokken zijn bij het werk onder het Joodse volk:

 • J.J. de Jong
 • Ds. C.J. Meeuse
 • Dr. B. Wallet
 • Ds. A. Schot
 • Ds. W. Silfhout

Het cursusgeld bedraagt: € 95,- (incl. uitgave 'De Joodse wereld')

Klik hier voor het volledige programma van de verdiepingscursus. Via de website van de CGO kunt u zich aanmelden.