DEPUTAATSCHAP VOOR ISRAËL

Verwachting en vervulling

 

In dit artikel, van de hand van ds. C.J. Meeuse, staan de volgende dingen centraal:

 • Een goddelijke en een kerkelijke opdracht
 • Onvervulde beloften
 • De breuk tussen de Kerk en het Joodse volk
 • De reformatie over de Joden (Luther en Calvijn)
 • De nadere Reformatie en de Joden (Voetius, Hoornbeeck, Koelman en W. à Brakel)
 • De negentieinde eeuw (Europese ontwikkelingen, het Réveil)
 • De twintigste eeuw (de Sjoa, de staat Israël, de wereldraad van kerken, veranderende opvattingen, steun aan Israël, evangelieverkondiging onder Israël, verwachting en vervulling)

U/jij kunt hier het artikel downloaden. Neem en lees!

Israël en de kerk

 

In dit artikel, van de hand van ds. W. Silfhout, kunt u/jij meer informatie vinden over:

 • Het christenzionisme, de vervangings- en de tweewegenleer
 • De hernieuwde belangstelling voor het Joodse volk vanuit de Gereformeerde Gemeenten
 • De kerk in de plaats van Israël? Belicht vanuit het Oude en Nieuwe Testament
 • De exegese van Romeinen 9-11

U kunt het artikel hier downloaden. Tolle lege!