DEPUTAATSCHAP VOOR ISRAËL
Gods weg met Israël
Product omschrijving

In Romeinen 9 spreekt Paulus over de vrijmacht Gods met betrekking tot Israël. In hoofdstuk 10 ligt de nadruk op de verantwoordelijkheid van het volk Israël en in hoofdstuk 11 ten slotte gaat de apostel bekendmaken wat het doel is van Israëls struikeling en wijst hij op de toekomst van dit volk overeenkomstig het Goddelijk raadsplan. Deze drie hoofdstukken horen bij elkaar. Op evenwichtige wijze behandelt de auteur het onderwerp en hij stelt daarbij steeds de vraag: Wat zegt de Schrift? 


Aan elk hoofdstuk zijn gespreksvragen toegevoegd. Hierdoor is het boek geschikt voor verenigingen en gesprekskringen. Vanwege het meditatieve karakter is dit boek ook geschikt voor persoonlijke overdenking. De inhoud is als volgt:

 • 1. Israël in de brief aan de Romeinen
 • 2. Israëls verharding en de droefheid van Gods knecht (9:1-5)
 • 3. Israëls verharding en de vrijmacht van Gods wil (9:6-23)
 • 4. Israëls verharding en de troost van Gods gemeente (9:24-33)
 • 5. Israëls ongeloof als een miskennen van de rechtvaardigheid Gods (10:1-4)
 • 6. Israëls ongeloof als een verwerpen van de Christus (10:5-13)
 • 7. Israëls ongeloof als een ongehoorzaam zijn aan het Woord des Heeren (10:14-21)
 • 8. De trouw van Israëls God in het leven van Paulus (11:1-2a)
 • 9. De trouw van Israëls God in de zevenduizend van Elia (11:2b-5a)
 • 10. De trouw van Israëls God in het overblijfsel van deze tijd (11:5b-10)
 • 11. Israëls val als middel tot zaligheid voor de heidenen (11:11a, 12a, 15a en 22a)
 • 12. Israëls val als invalspoort tot jaloersheid bij de Joden (11:11b, 12-15)
 • 13. Israëls val als prikkel tot ootmoed in de gemeente (11: 16-21, 22b-24)
 • 14. De toekomst van Israël: een heerlijke verwachting (11:25-26a)
 • 15. De toekomst van Israël: een vaste grond (11:26b-32)
 • 16. De toekomst van Israël: een ootmoedige aanbidding (11:33-36)

Overige informatie:

Auteur: ds. C. Sonnevelt

Formaat: 176 pagina's

Uitgever: Den Hertog

Publicatie jaar: 2004 (3e druk)

ISBN: 978-90-33118-18-0

€ 12,50