DEPUTAATSCHAP VOOR ISRAËL
Psalmen_en_Bijbelse_gezangen
Product omschrijving

Psalmen: naast de 150 psalmen zijn er in de uitgave enkele gezangen opgenomen: De Tien Geboden, De lofzang van Maria, De lofzang van Zacharias, De lofzang van Simeon, De engelenzang, Het Gebed des Heeren, De Twaalf Artikelen. Deze berijming is gebaseerd op de Statenvertaling en de verzen kunnen gezongen worden op dezelfde wijzen als de psalmen uit 1773. Uitvoering: met twee leeslinten.
 

Bijbelse gezangen: deze gezangenbundel bevat een groot aantal Bijbelse gezangen uit het Oude en Nieuwe Testament. Alle gezangen zijn te zingen op bekende melodieën. De bundel bevat onder andere de volgende liederen:

  • De lofzang van Mozes
  • De lofzang van Hanna
  • Het Hooglied (alle hoofdstukken)
  • De Klaagliederen (alle hoofdstukken)
  • Het gebed van Jona in de vis
  • De lofzang van Elizabeth
  • De liefde blijft (1 Kor. 13)

Klik hier voor een volledige inhoudsopgave, enkele liederen uit deze uitgave, en de verantwoording van de auteur.


Overige informatie:

Auteur: ds. C.J. Meeuse

Formaat: 352 + 127 pagina's

Uitgever: Ripe Publishing

Publicatie jaar: 2011 en 2014

ISBN: 978-94-91000-00-3 / 978-94-91000-43-0

€ 27,50
Gerelateerde producten