DEPUTAATSCHAP VOOR ISRAËL

Actief in Israël én daarbuiten

Het Deputaatschap voor Israël werkt niet alleen in Israël maar ook in de Oost-Europese landen Oekraïne en Moldavië. In Nederland geven we voorlichting over ons werk.

Werk in Israël

In Israël wordt gewerkt onder het Joodse volk, bijvoorbeeld door diaconale projecten. Dit vindt plaats in samenwerking met lokale Messiasbelijdende gemeenten. Een aantal van hen heeft een Reformed Pastorsgroep gevormd. Hiermee onderhoudt het Deputaatschap hartelijke contacten. Sinds 2004 is een vertegenwoordiger werkzaam in Israel. Hij onderhoudt contact met de reformatorische gemeenten in het land en is betrokken bij diaconale projecten.

Werk in Oekraïne

Sinds 2005 vindt er in Oekraïne vorming en toerusting van voorgangers en ambtsdragers plaats. Vanaf 2011 gebeurt dit door middel van e-mail.  Via e-learningtrajecten verdiepen de deelnemers hun kennis van de gereformeerde leer. Daarnaast zijn er diaconale projecten, zoals steun aan de gaarkeukens van de Joods-Christelijke gemeente Beit Emed in Zhytomir. Dit gebeurt in samenwerking met het Deputaatschap voor Hulpverlening in Bijzondere Noden.

Lectuurwerk

Het vertalen en verspreiden van boeken is een belangrijk onderdeel van ons werk. In de afgelopen jaren zijn duizenden Bijbels en goede gereformeerde boeken in de Russische en Hebreeuwse taal onder Joden verspreid. Er zijn verschillende vertaalprojecten ter hand genomen, zoals de vertaling van Matthew Henry’s commentaar op het Johannesevangelie. Na verschijnen hiervan in 2012 is begonnen met de vertaling van het commentaar op de Psalmen.

Voorlichting in Nederland

In Nederland geeft het Deputaatschap voorlichting over zijn werk, bijvoorbeeld via het magazine de 'Israëlbode' dat jaarlijks vijf maal verschijnt. Ook wordt er voorlichting gegeven op gemeenteavonden en scholen. We organiseren jaarlijks een Israëldag en een themadag. Samen met andere organisaties voorziet het Deputaatschap in de behoefte aan cursussen over Israël. Het wekken van liefde voor Israël en bestrijding van antisemitisme is ook een belangrijk onderdeel van ons werk. Speciaal voor het onderwijs is de informatieve website www.onderwijsenisrael.nl opgezet.

Op bezoek bij u?

Overweegt u om een verenigingsavond of schoolproject over Israël op te zetten? Nodig ons deputaatschap uit! Met boeiende (PowerPoint)-presentaties geven we invulling aan uw bijeenkomst. Mail uw naam en telefoonnummer naar info@boardforisrael.nl om een afspraak te maken.

Klik hier voor informatie over de projecten

Kerkgebouw Zhitomir Kerkgebouw in Zhitomir (Oekraïne)