DEPUTAATSCHAP VOOR ISRAËL

Metterdaad aan de slag in Israël!

Het Deputaatschap voor Israël maakt van haar activiteiten concrete projecten die gericht een doelstelling nastreven. Sommige projecten zijn doorlopend, andere kortdurend. Een aantal voorbeelden:

Be’ad Chaim

De abortuspraktijk in Israël is schokkend en doet niet veel onder voor Nederland. Circa 30.000 kinderen worden jaarlijks in de moederschoot gedood. De Israëlische Pro Life organisatie Be’ad Chaim geeft voorlichting en helpt vrouwen op die ongewenst zwanger zijn. Er zijn verschillende vestigingen in het land. Het Deputaatschap geeft al vele jaren steun. 

Ebenezer Home

In de noordelijke stad Haifa ligt het bejaarden- en verzorgingshuis Ebenezer Home, het enige Messiasbelijdende huis voor ouderen in Israël. Hier vinden christelijke Joodse ouderen onderdak en verzorging in eigen sfeer. Er zijn ook enkele christelijke Arabische ouderen. Het Deputaatschap ondersteunt dit huis al vele jaren. De komende jaren zijn we betrokken bij noodzakelijke, ingrijpende verbouwingen aan het huis.

Gemeente Tikvat Israël

Dit is een Messiasbelijdende gemeente in Holon/Tel Aviv (voortgekomen uit de Grace and Truth gemeente in Rishon LeTzion) waar de gereformeerde leer geleerd wordt. De voorganger is betrokken bij de groep Reformed Pastors. Het Deputaatschap voor Israël draagt bij aan de huisvestingskosten en ondersteunt bij diaconale noden.

Ouderenproject Nazareth

In de stad Nazareth Illit zijn veel ouderen. Veel van hen komen uit de voormalige Sovjet Unie. Vergeleken met ouderen in Nederland komen Israëlische bejaarden veel tekort.

Er is veel nood die niet door de overheid wordt gelenigd. Daarom biedt het Deputaatschap hulp, van praktische huishoudelijke ondersteuning tot het bestrijden van eenzaamheid. Soms wordt steun verleend bij medische kosten.

Dovenwerk

Het Deputaatschap voor Israël steunt al vele jaren het werk onder doven in de Grace and Truth gemeente in Rishon LeTzion/Kanot. In deze gemeente is een flinke groep doven die afkomstig zijn uit de voormalige Sovjet Unie. Op haar beurt ontvangt het Deputaatschap steun van de Stichting Dovenzorg van de Gereformeerde Gemeenten.

Diaconaat

Er is veel diaconale nood in Israël, ook onder de christelijke Joden. Aan verschillende Messiasbelijdende gemeenten wordt daarom hulp gegeven, zodat mensen geholpen worden. Daarnaast wordt directe hulp gegeven bij individuele noodsituaties.