DEPUTAATSCHAP VOOR ISRAËL

Uitgaven in het Hebreeuws en Russisch

Matthew Henry

Vanuit de opbrengst van een actie van het Reformatorisch Dagblad is gestart met een vertaalproject om delen van Matthew Henry’s commentaar op de Bijbel te vertalen in het Hebreeuws. In mei 2012 kwam het commentaar op het Johannesevangelie uit. In augustus 2016 is het eerste deel van het commentaar op de Psalmen uitgekomen.

Man van smarten

De bundel Man van Smarten (meditaties over Jesaja 52:13-53:12 door ds. A. Schot) is vertaald en uitgegeven in het Russisch. De vertaling in het Hebreeuws is in bewerking.

Leer mij uw wet

Deze jeugduitgave van de hand van H. van Dam is vertaald en uitgegeven in het Russisch. De Hebreeuwse uitgave met illustraties van uitgeverij Hagefen is in bewerking.

Ruth, de Moabitische

Boekje uit de serie ‘Vertellingen bij de Bijbel’ (door ds. C.J. Meeuse) is vertaald in het Hebreeuws en verschijnt eind 2014. Eerder verschenen in deze serie de deeltjes “Van achter de schapen”, “David is koning” en ''Esther''  in de Hebreeuwse taal.

Heidelbergse Catechismus

De Heidelbergse catechismus is opnieuw vertaald en uitgegeven in het Russisch. De Hebreeuwse uitgave is beschikbaar sinds 2009. Binnenkort verschijnt de tweede herziene druk.

Uitgaven in het Russisch

Gebedsgestalten

Dit bekende boek van ds. F. Bakker is vertaald en uitgegeven in het Russisch.

Het ABC des geloofs

Het ABC des geloofs van Alexander Comrie is vertaald en uitgegeven in het Russisch.

Institutie van Calvijn

De Institutie van Calvijn was al in het Russisch beschikbaar. Het Deputaatschap heeft een cursus over de Institutie (vragenserie) vertaald in het Russisch. Deze wordt gebruikt bij een e-learning cursus.

Uitgaven in het Arabisch

De eerste mensen en De belofte voor Abraham

Deze boekjes uit de serie ‘Vertellingen bij de Bijbel’ van ds. C.J Meeuse zijn in de Arabische taal vertaald en uitgegeven.


Website bijbelverspreiding

Samen met het deputaatschap Bijbelverspreiding heeft het Deputaatschap voor Israël de website www.biblicalreformedbooks.com opgezet, waarop e-books in de Hebreeuwse, Russiche en Hongaarse taal te vinden zijn. In de toekomst worden er waarschijnlijk e-books in andere talen (bijv. Arabisch) toegevoegd.

Heidelbergse Catechismus (Hebreeuws) De Hebreeuwse vertaling van de Heidelbergse Catechismus
ABC des geloofs (Russisch) De Russische vertaling van het 'ABC des geloofs' (Dr. A. Comrie)